Mimar Sinan Fine Arts University Institutional Repository

DSpace@MSGSÜ digitally stores academic resources such as books, articles, dissertations, bulletins, reports, research data published directly or indirectly by Mimar Sinan Fine Arts University in international standarts, helps track the academic performance of the university, provides long term preservation for resources and makes publications available to Open Access in accordance with their copyright to increase the effect of publications.

Search MSGSÜ
Advanced Search

Now showing items 1-6 of 6

  • Epidemik hastalıklar için matematiksel modeller ve Türkiye'de Covid-19 salgını 

   Taş, Cihan (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2022)
   Bu çalışmada matematiksel modellemenin tanımı verilmiş, öneminden, amacından ve genel yaklaşımlarından bahsedilmiş, klasik salgın modelleri tanıtılmıştır. Matematik- sel temel tanım ve teoremler ve bazı gerekli biyolojik ...
  • Hele-Shaw akışı ve kompleks Monge-Ampère denklemi ilişkisi 

   Biltekin, Işıl Rüveyda (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2023)
   Bu tezde; iki boyutlu Laplasyen büyümesi olarak da bilinen, sıkıştırılamaz bir akışkanın reel iki boyutlu bir akışı olan Hele-Shaw akışı ile kompleks Monge- Ampère denklemi arasındaki ilişki Julius Ross ve David Witt ...
  • Keskin 2-Geçişli Lineer Gruplar 

   Kaya, Aslı (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2022)
   Bu tezin ana konusu keskin 2-geçişli lineer grupları sınıflandırma problemidir. Belli bazı koşulları sağlayan keskin 2-geçişli grupların sınıflandırılması yapılmış olmakla birlikte, son yıllarda inşa edilen örnekler sayesinde ...
  • Limit grupların model teori ile incelenmesi 

   Doğanay, Kaan (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2022)
   Bu tezde limit grupların cebirsel özellikleri incelenmiş, limit gruplar için çeşitli karakterizasyonlar gösterilmiş ve bu cebirsel özelliklerden ve karakterizasyonlardan yararlanılarak limit grup örnekleri verilmiştir. ...
  • Nümerik yarıgrubun teğet konisinin değişmezleri ve düzenlilik indeksi 

   Çiftlikli, Emre (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2023)
   Bu tezde nümerik yarıgrupların düzenlilik indekslerinin nasıl değiştiğini çalıştık. Bir yarıgrubun düzenlilik indeksi, karşılık gelen yerel halkanın Hilbert fonksiyonunun, yarıgrubun katlılığına eşit olmaya başladığı ...
  • Spektral kümeleme ve farklı uzaklık fonksiyonlarının spektral kümelemeye etkisinin incelenmesi 

   Eroğlu, Mustafa (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2023)
   Bu tezde spektral kümeleme ve farklı uzaklık fonksiyonlarının spektral kümelemeye etkisi incelenecektir. Spektral kümelemede kullanılan Öklid metriği yerine farklı uzaklık fonksiyonları ele alarak daha başarılı bir kümeleme ...