Mimar Sinan Fine Arts University Institutional Repository

DSpace@MSGSÜ digitally stores academic resources such as books, articles, dissertations, bulletins, reports, research data published directly or indirectly by Mimar Sinan Fine Arts University in international standarts, helps track the academic performance of the university, provides long term preservation for resources and makes publications available to Open Access in accordance with their copyright to increase the effect of publications.

Search MSGSÜ
Advanced Search

Now showing items 1-20 of 50

  • MSGSÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 1, Sayı 15 / Bahar 2017 

   Unknown author (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017)
   Modern Toplumlarda Yaşlılık, Ölüm Algısı ve Yaşçılık Ageing, Perception of Death and Ageism in the Modern Societies / Gülay Kayacan ; Ölümün Tıbbileşmesi ve Heterotopya Olarak Yoğun Bakım Ünitesi Medicalization of Death ...
  • MSGSÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 1, Sayı 16 / Güz 2017 

   Unknown author (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017)
   Yaşamın “Çekiciliği” Ölümdendir, The “Charm” of Life Springs from Death / Ahmet Özer ; Sanat ve Mimarlık / Ütopya ve Distopya Arasında “Tersine Çevrilebilir Kader” ya da Arakawa ve Gins’in Ölüme Karşı Yaşam Parkurları, ...
  • MSGSÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 1, Sayı 21 / Bahar 2020 

   Unknown author (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020)
   Yaşam Sanatında İyilik ve Kötülük İmgeleri Gönüllü Sadelik ve Tüketim Yaklaşımlarına İyilik ve Kötülük Göstergeleri Bağlamında Bir Bakış , Images of Good and Evil in the Art of Life. An Overview of Voluntary Simplicity ...
  • MSGSÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 1, Sayı 23 / Bahar 2021 

   Unknown author (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2021)
   Editöryel Sunuş: Eğitim , Editorial Introduction: Education / Ebru OĞUZ, Selçuk SEÇKİN ; Hegelian Roots of Axel Honneth’s Theory of Recognition , Axel Honneth’in Tanınma Kuramının Hegelci Kökleri / Mete Han ARITÜRK ; ...
  • MSGSÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 1, Sayı 25 / Bahar 2022 

   Unknown author (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2022)
   Editoryal Sunuş: “Müze” 7 , Editorial Introduction: “Museum” / Burcu PELVANOĞLU ; Museums as Spaces Carrying Social Memory , Toplumsal Hafızanın Taşıyıcı Mekânı Olarak Müzeler / Mehmet TAYANÇ, Hasan YENİÇIRAK ; Bilim ...
  • MSGSÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 2, Sayı 17 / Bahar 2018 

   Unknown author (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018)
   Editoryal Sunuş: Sesli Düşünmek , Introduction: Thinking Aloud / Begüm Özden Fırat ; Toplumsal Bedenden Çıkan Tekinsiz Sesler: Gezi’nin Estetiği ya da ‘tıktıktıktıktıktık’lar , The Uncanny Sounds Emanating from the ...
  • MSGSÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 2, Sayı 18 / Güz 2018 

   Unknown author (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018)
   Editöryel Sunuş: Roman-“Çingene”-Peripatetik , Introduction: Roma-Gypsy-Peripatetic / Egemen Yılgür ; Ötekinin Rejiminde Yersiz Yurtsuzlaştırılmış ve Mekânda Hudutsuz Kültürler , Deterritorialised and Spatially ...
  • MSGSÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 2, Sayı 22 / Güz 2020 

   Unknown author (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020)
   Editöryel Sunuş Salgın Hastalıkların Gölgesinde Yaşamak , Editorial Introduction / Hanife KONCU, Kaan H. ÖKTEN ; Bilgi Kirliliği ve Bireysel Sorumluluk: Salgın Deneyimimiz , Disinformation and Individual Responsibility: ...
  • MSGSÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 2, Sayı 24 / Güz 2021 

   Unknown author (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2021)
   Editoryel Sunuş: Müzik , Editorial Presentation: Music / Elif Damla YAVUZ, İlke BORAN, Nihan TAHTAİŞLEYEN ; Understanding Opera’s Predecessor Madrigal Comedy and an Analysis of Adriano Banchieri’s Il Zabaione Musicale , ...
  • MSGSÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 2, Sayı 26 / Güz 2022 

   Unknown author (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2022)
   Editoryal Sunuş: “Göç” , Editorial Introduction: “Migration” / Tuba AKPOLAT, Bengisu KOYUNCU ; Türkiye’de Göç Yönetişiminde Uluslararası Göç Örgütü’nün (IOM) Rolü ve Etkisi , The Role and Impact of International ...
  • MSGSÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 2, Sayı 27 / Bahar 2023 

   Unknown author (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2023)
   Editoryal Sunuş: MSGSÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Bahar 2023 tarihli 27. sayısında “Müzikolojide Güncel Arşiv Çalışmaları” konusuna odaklandık. Arşiv çalışmaları son yıllarda tarih, sosyal bilim ve sanat disiplinlerinin yoğun ...
  • MSGSÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 3, Sayı 19 / Bahar 2019 

   Unknown author (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   Editoryel Sunum / Kutsal Alanlar Arkeolojisi , Introduction / Archaeology of Sanctuaries / Kenan Eren ; Gelibolu Yarımadası (Trakya Khersonesos’u) Antik Çağ Kültleri ve Kült Alanları – Yeni Bulgular ve Yorumlar , ...
  • MSGSÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 3, Sayı 20 / Güz 2019 

   Unknown author (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   Kentleşmenin Kökeni: Mezopotamya’da İlk Kentler , The Origins of Urbanization: First Cities in Mesopotamia / Nihan Naiboğlu ; Hellen Polisinin Ortaya Çıkışı: Güncel Çalışmalar Üzerine Değerlendirmeler , The Emergence ...
  • MSGSÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı 1/ İlkbahar 2010 

   Unknown author (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010)
   Sosyal Bilimler Enstitüsü, Üniversitemiz Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji, Sanat Tarihi, Sosyoloji, Tarih ile Türk Dili ve Edebiyatı alanındaki dalları, Güzel Sanatlar Fakültesi ve Devlet Konservatuvarı’nın tüm dallarını ...
  • MSGSÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı 10-11 / Sonbahar 2014 - Bahar 2015 

   Unknown author (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014-2015)
   Cumhuriyet Modernleşmesinin Anadolu Ateşi: Köy Enstitüleri / Songül Sallan Gül, Ayşe Alican ; Köy Enstitüleri Sisteminde Yönetim / Niyazi Altunya ; Süreç Temelli Öğrenme ve Köy Enstitüleri / Ayfer Kocabaş ; Köy Enstitüleri ...
  • MSGSÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı 12 / Güz 2015 

   Unknown author (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015)
   Başlarken: Bir Yüzyılın Hikâyesine Etnisite, Nüfus, İskân Politikaları Üzerinden Bakmak / Murat Arpacı, Öykü Gürpınar ; Türkiye’de Nüfus ve Etnisite Politikalarını Kars Malakanları Üzerinden Okumak / Aykut Aykutalp ; Tek ...
  • MSGSÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı 13 / Bahar 2016 

   Unknown author (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2016)
   SUNUŞ: Türkiye’de Edebiyat Sosyolojisinin İmkânı ve Bilge Karasu Edebiyatı Üzerine / Doğan Yaşat ; Edebiyatta Susan Karakterler: Modernist Türk Öykücülüğünde Kimlik ve Toplum Dışılık / Murat Arpacı - Öykü Gürpınar ; ...
  • MSGSÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı 14 / Güz 2016 

   Unknown author (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2016)
   Sunuş Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi’nin bu sayısı “Sa- nat ve Felsefe” temasına ayrılmıştır. Bu sayıda bu tema üzerinden gerçekleştirilmeye çalışılanın, felsefe disiplininin ...
  • MSGSÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı 2/ Sonbahar 2010 

   Unknown author (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010)
   XVIII. Yüzyıl Şairi Berberzâde Mehmed Zihn Efendi, Hayatı, Divânı ve Edeb Şahsiyeti; Leyla Alptekin / Yeniçeri Sofa Tezkireleri ve Manzum Bir Tezkire Metni Üzerine; Müjgân Çakır / İstanbul Marmara Surları ve Üzerinde ...
  • MSGSÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı 27/ Bahar 2023 

   Unknown author (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2023)
   Editoryal Sunuş Nihan TAHTAİŞLEYEN MSGSÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Bahar 2023 tarihli 27. sayısında “Müzikolojide Güncel Arşiv Çalışmaları” konusuna odaklandık. Arşiv çalışmaları son yıllarda tarih, sosyal bilim ve sanat ...