Mimar Sinan Fine Arts University Institutional Repository

DSpace@MSGSÜ digitally stores academic resources such as books, articles, dissertations, bulletins, reports, research data published directly or indirectly by Mimar Sinan Fine Arts University in international standarts, helps track the academic performance of the university, provides long term preservation for resources and makes publications available to Open Access in accordance with their copyright to increase the effect of publications.

Search MSGSÜ
Advanced Search

Now showing items 1-10 of 10

  • §7. TAM DA ARİSTOTELESÇİ FELSEFENİN TEMEL KAVRAMI OLARAK ????? [OUSİA] 

   Burada çevirisi sunulan metin temelde Heidegger'in bir terime ilişkin incelemesinden oluşur. Aristoteles düşünmesi içinde bu terimin alışılagelmiş anlam, bağlam ve kullanımlarından yola çıkarak Heidegger bu terimin felsefe ...
  • ARİSTOTELES: GELİŞİMİNİN TARİHİNİN TEMELLERİ 

   Werner Wilhelm Jaeger , 20. yüzyılın önde gelen klasik filologlarındandır. Doktora çalışmasını Aristoteles'in Metafiziği'nin oluşumu üzerine yapmış ve bu çalışmada Aristoteles'in eserinin bir bütün olarak yazılmadığını ve ...
  • BUDİST ETİK 

   Budizm, esasen her tür acının ve ızdırabın ortadan kaldırılmasını amaçlasa daetik yaşam üzerine çok önemli sonuçları bulunmaktadır. Budist etik, aydınlan-mış anlamına gelen Buda’nın konuşmalarından ve onun seçkin ...
  • HAFIZA VE ÇAĞRIŞIMLA-HATIRLAMA ÜZERİNE 

   Aristoteles'in "Hafıza ve Çağrışımla-hatırlama Üzerine" (Peri Mnemes kai Anamneseos-De Memoria et Reminiscentia) adlı denemesi "Doğa Üzerine Küçük Denemeler" (Parva Naturalia) adlı bir derlemenin parçası olarak bilinmektedir ...
  • HAYVANLAR 

   Hayvan Hakları düşüncesi Peter Singer’in Animal Liberation adlı eserinin ya-yımlanması ile büyük önem kazandı. Bu düşüncenin Jeremy Bentham gibi dahaevvelden öncüleri olsa da Singer’ın kitabı birkaç onyıl önceki Feminizm ...
  • HERAKLEITOS 

   Burada çevirisi sunulan makale, Eski Yunan dünyasının en önemli düşünürlerinden biri olarak -özellikle Sokrates öncesi dönemde- kabul edilen Herakleitos'un düşüncelerine ilişkin genel bir resim ortaya koymaktadır. Edward ...
  • HİÇ 

   Burada sunulan makale, ilk olarak Heidegger'in 'Hiç' üzerine görüşlerinin tarihsel olarak nasıl değişip geliştiğini göstermektedir. Felsefe tarihinin her zaman en sorunlu kavramlarından biri olarak kalmış olan 'Hiç', ...
  • KIRYOLU 

   Burada çevirisi sunulan metin, Heidegger’in belki de felsefi ve edebi yazmatarzının en iç içe girdiği metinlerden biri olması açısından önemlidir. Heidegger’in çoğu felsefi eserini Freiburg’a yakın bir dağ kulübesinde ...
  • "O [HEIDEGGER], SEVGİ DOLU BİR BABAYDI" HERMANN HEIDEGGER İLE SOHBET 

   Burada tercüme edilen sohbet, 2014 senesinde Martin Heidegger'in oğlu Hermann Heidegger 93 yaşındayken gerçekleştirilmiştir. Sohbet, Martin Heidegger'in özellikle "Kara Defterler" (Schwarze Hefte) olarak anılan notları ...
  • SANAT 

   Bu makale Martin Heidegger'in 'sanat Eserinin Kökeni" adlı çalışmasını temele almaktadır. Heidegger\'in \'sanat eseri\" ve \"şey\" kavramları üzerinden tartışmaya açtığı \'sanat\" anlayışı, onun özellikle varlık sorununu ...