Mimar Sinan Fine Arts University Institutional Repository

DSpace@MSGSÜ digitally stores academic resources such as books, articles, dissertations, bulletins, reports, research data published directly or indirectly by Mimar Sinan Fine Arts University in international standarts, helps track the academic performance of the university, provides long term preservation for resources and makes publications available to Open Access in accordance with their copyright to increase the effect of publications.

Search MSGSÜ
Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorFırat, Begüm Özden
dc.date.accessioned2022-06-08T18:31:45Z
dc.date.available2022-06-08T18:31:45Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.issn1303-9202
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/makale/TVRNek16QXpNdz09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.14124/158
dc.description.abstractMarx'in feodalizmden kapitalizme geçiş başlığı altında ilkel birikim modeli olarak tanımladığı, ortaçağdan 18. yüzyılın sonuna kadar İngiltere'de müşterek kullanıma ait arazilerin "çitlenmesi" (enclosure) yoluyla gerçekleşen kapitalist sermaye birikim rejiminin 1980'lerde neoliberal "yeni çitlemeler" biçiminde geri dönmesiyle birlikte müşterekler (the commons) kavramı merkezî bir politik ve toplumsal önem kazanıyor. Sermayenin yeni çitleme harekâtı toprak, su, orman gibi doğal ortak alanlara el koymakla kalmayarak kamusal hizmetlerden tohum ve genlere kadar her türlü müşterek varlık ve değeri özelleştirerek metalaştırmayı hedefliyor. Türkiye'de 2001 krizi sonrası başat hale gelen "el koyarak birikim" modeli kentsel müştereklerin çitlenmesine dayanmakta, buna karşılık müştereklerin savunulması ve yeni müştereklik biçimlerinin geliştirilmesini hedefleyen kentsel toplumsal hareketler ortaya çıkmaktadır. Bu çerçevede kolektif sembolik sermayenin metalaştırılmasına karşı bir direniş olan Emek Sineması mücadelesi ve kentsel müştereklerin savunusu ve yeni kentsel müştereklerin yaratılması üzerinden ortaya çıkan toplumsal muhalefetin imkân ve sınırlılıkları değerlendirilmektedir.en_US
dc.description.abstractThe notion of the commons, which Marx discussed under the title of "primitive accumulation" in relation to the enclosures, which took place in England from late middle ages to the 18th century, has received a central political and social significance due to the return of enclosures in the post 1980 neoliberal era. The new enclosure operation of capital aims at privatizing different forms of commons, from land, water and forest to public services and human genome. The model of "accumulation by dispossession", which became a hegemonic form of capital accumulation in Turkey following the 2001 crisis, depends on the enclosure of urban commons. This process engenders urban social movements aiming at the reclamation of old commons as well as the creation of new commons. This article considers the limits and potentials of such movements by discussing the struggle of Emek Movie Theatre which resists the commodification of collective symbolic capital produced in urban everyday life.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.relation.ispartofEğitim Bilim Toplumen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSosyolojien_US
dc.titleVe madem ki sokaklar kimsenin değil'': Talan, dolandırıcılık ve hırsızlığa karşı kentsel müşterekler yaratmaken_US
dc.title.alternativeAnd since the streets belong to no one'': Creating urban commons against plunder, robbery and theften_US
dc.typearticleen_US
dc.department. . .en_US
dc.institutionauthor. . .
dc.identifier.volume9en_US
dc.identifier.issue36en_US
dc.identifier.startpage96en_US
dc.identifier.endpage116en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.identifier.trdizinidTVRNek16QXpNdz09en_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record