Mimar Sinan Fine Arts University Institutional Repository

DSpace@MSGSÜ digitally stores academic resources such as books, articles, dissertations, bulletins, reports, research data published directly or indirectly by Mimar Sinan Fine Arts University in international standarts, helps track the academic performance of the university, provides long term preservation for resources and makes publications available to Open Access in accordance with their copyright to increase the effect of publications.

Search MSGSÜ
Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorErpolat, Semra
dc.date.accessioned2022-06-08T18:31:49Z
dc.date.available2022-06-08T18:31:49Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.issn1300-0845
dc.identifier.issn1300-0845
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/makale/TVRNM016STVPUT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.14124/165
dc.description.abstractYaygın kullanılan çok amaçlı doğrusal programlama yöntemlerinden biri olan hedef programlamanın amacı, hedeflerin olası en az sapma ile başarılmaya çalışılmasıdır. Ancak hedeflerin belirsiz olduğu durumlarda hedef programlamanın yerine esneklik sağlayan bulanık hedef programlama kullanılmaktadır. Bu çalışmada üretim planlama problemi hedef programlama ve bulanık hedef programlama yöntemleri ile çözülerek sonuçları karşılaştırılmıştır. Bulanık hedef programlama yönteminde en uygun üyelik fonksiyonunun belirlenebilmesi amacı ile doğrusal ve doğrusal olmayan üyelik fonksiyonları denenmiştir. Elde edilen sonuçlardan gerçek hayat koşullarında hedef programlamanın hedeflere konulacak sapmalar için kabul edilebilecek sınırlandırmaları getiremiyor olmasından dolayı üretim hedeflerini tam olarak sağlayamadığı, buna karşılık doğrusal bulanık hedef programlama yönteminin kabul edilebilir sınırlamalar getirebiliyor olmasından dolayı hedeflerin hepsini sağladığı görülmüştür.en_US
dc.description.abstractThe purpose of the goal programming, one of the widely used multi-objective programming, is trying to accomplish goals with a minimum deviation as possible. However, in cases where the goals are uncertain fuzzy goal programming is used instead of goal programming which is providing flexibility. In this study the production planning problem was solved by using goal programming and fuzzy goal programming methods and the results of them were compared. For fuzzy goal programming method determining the most appropriate membership function, linear and nonlinear membership functions were tested. From the obtained results it was seen that in real-life conditions because of goal programming can not bring acceptable limits for the deviations of goals it can not fully ensure production goals, whereas linear fuzzy goal programming method can bring acceptable limitations it provides all goals.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.relation.ispartofÖNERİen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.titleÜretim planlamasında hedef programlama ve bulanık hedef programlama yöntemlerinin karşılaştırılmasıen_US
dc.title.alternativeThe comparison of goal programming and fuzzy goal programming techniques in production planningen_US
dc.typearticleen_US
dc.department. . .en_US
dc.institutionauthor. . .
dc.identifier.volume9en_US
dc.identifier.issue34en_US
dc.identifier.startpage233en_US
dc.identifier.endpage246en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.identifier.trdizinidTVRNM016STVPUT09en_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record