Mimar Sinan Fine Arts University Institutional Repository

DSpace@MSGSÜ digitally stores academic resources such as books, articles, dissertations, bulletins, reports, research data published directly or indirectly by Mimar Sinan Fine Arts University in international standarts, helps track the academic performance of the university, provides long term preservation for resources and makes publications available to Open Access in accordance with their copyright to increase the effect of publications.

Search MSGSÜ
Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorErpolat, Semra
dc.contributor.authorCinemre, Nalan
dc.date.accessioned2022-06-08T18:31:08Z
dc.date.available2022-06-08T18:31:08Z
dc.date.issued2007
dc.identifier.issn1300-0845
dc.identifier.issn1300-0845
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/makale/TmpnNU5EYzM/bilg
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.14124/18
dc.description.abstractHangi yaşta olurlarsa olsunlar tüm insanların yeni bir konu öğrenirken çeşitli sorunlarla karşılaşmaları olağandır. Bu sorunların bazıları öğrenenlere sunulan olanaklar ve öğretenler ile ilgiliyken, bazı sorunların kaynağında tamamen öğrencilerle ilgili unsurlar yatmaktadır.Öğrenme bir süreç işidir. Süreci etkileyen etkenler ise "isteklilik" ve "kararlılık"tır. Öğrenmeye olan istek artıkça gösterilen çaba da artacak bu ise beraberinde başarıyı getirecektir. Öğrenme sürecinde gösterilen azmin en az isteklilik kadar önemli olduğu düşünülmektedir. Bilgisayar yazılımlarını öğrenirken, öğrencilerin istekliliklerinin ve kararlılıklarının, dolayısıyla kişisel çabalarının akademik başarıları ile ilişkisini incelemek amacıyla aşağıdaki çalışma yürütülmüştür. Çalışmada, öğrencilerin notları ve geliştirilen "Kişisel Çaba Anketi" aracılığıyla elde edilen bilgiler kullanılarak istatistiksel incelemeler gerçekleştirilmiş ve çeşitli öneriler sunulmuştur.en_US
dc.description.abstractIn any age it is common to have some problems in learning a new topic. Some of the problems are related with the instructor and opportunities given to the students while the source of the others are just student related. Learning isa process. Factors effecting this process are "willingness" and "determination". As willingness increases, effort also increases and this will bring success. It is the general belief that determination is as important as willingness. The aim of this study is to investigate the relation between the academic success and willingness and determination forming individual efforts in learning software programming. In the study, statistical analysis are performed using the information gathered from the developed "individual effort questionnaire" and student's marks. Some suggestion are also presented.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.relation.ispartofÖNERİen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.titleBilgisayar Yazılımları Öğreniminde Kişisel Çabanın Akademik Başarıya Etkisien_US
dc.title.alternativeThe Effect of Self Effort to Academic Success in Learning Computer Softwaresen_US
dc.typearticleen_US
dc.department. . .en_US
dc.institutionauthor. . .
dc.identifier.volume7en_US
dc.identifier.issue28en_US
dc.identifier.startpage267en_US
dc.identifier.endpage277en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.identifier.trdizinidTmpnNU5EYzM/bilgen_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record