Mimar Sinan Fine Arts University Institutional Repository

DSpace@MSGSÜ digitally stores academic resources such as books, articles, dissertations, bulletins, reports, research data published directly or indirectly by Mimar Sinan Fine Arts University in international standarts, helps track the academic performance of the university, provides long term preservation for resources and makes publications available to Open Access in accordance with their copyright to increase the effect of publications.

Search MSGSÜ
Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorŞahin, Seval
dc.date.accessioned2022-06-08T18:32:05Z
dc.date.available2022-06-08T18:32:05Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.issn1300-7491
dc.identifier.issn2791-6057
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.22559/folklor.1389
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/makale/TkRNeE5EVTFOUT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.14124/218
dc.description.abstractFredric Jameson, "Büyülü Anlatılar: Tür Olarak Romans" başlıklı çalışmasında,geleneksel bir anlatı formu olan romansın modern romanda nasıl farklı şekillerdeortaya çıktığı ve dönüştüğü üzerinde durur. Burada öncelikle geleneksel anlatı türleriyleilgili çalışan Nortrop Frye, Vladimir Propp ve Lévi Strauss’un yaklaşımlarınadeğinir. Ona göre bu üç eleştirmenin yaklaşımındaki ortak özellik anlatılardakarakterleri dikkate almaları ve tanımlarını, türe dair özelikleri, karakter üzerindenyapmalarıdır. Bu tarz yaklaşımlar karaktere yabancılaşmayı engellediği, karakterineylemlerini kavramsallaştırmadığı için sorunludur. Bu sebeple Jameson, incelemeninkarakterlerle değil onların ruh halleri, bu ruh hallerinin eylemlerle birleşmesindekidurumlarla yapılmasını önerir.Bu makalede Bilge Karasu’nun Göçmüş Kediler Bahçesi’nde yer alan ve "masal"olarak adlandırdığı "Avından El Alan" masalı, Jameson’ın bu yönteminden yolaçıkarak ele alınmıştır. Karasu’nun masalında, klasik masala ait birçok unsur kendivarlıklarını devam ettirirler. Fakat bu devam ettirmede masal, arkaik birçok anlatıyagöndermeler yapan bir çağrışım alanına dönüşür. Bu çağrışımlara dil, belirli olmaktan ısrarla kaçan ifade kalıplarıyla eşlik eder. Bu şekilde masalda hem aynıanda iki masal birlikte akar hem de o masallar üzerine düşünen anlatıcının sesi,yazıya dökülür. Yazdığına doğrudan masal adını vermesi, klasik masalın unsurlarını kullanarak onu değiştiren, dönüştüren bir yapı kurması Karasu’nun masalınıkendinden önce gelen masalcıların anlatısına ekleyen bir kurgu oluşturmasını damümkün kılmıştır.en_US
dc.description.abstractIn his article "Magical Narratives: Romance as Genre" Fredric Jameson, emphasises how romance as a narrative form appears and transforms in the contemporary novel. Jameson proposes that the inquiry not only be done through the characters, but their state of minds, the spatiality of these states combined with actions. In this article, the tale of "Avından El Alan" (Eng: Prey) which is one of the twelve fables in The Garden of Departed Cats by Bilge Karasu (Org: Göçmüş Kediler Bahçesi) has been reviewed by Jameson’s method. In the tale, we come across many elements that take part in the traditional tales continue their existence. Nevertheless, the tale becomes a field of connotations of ideas. Language is accompanied by these connotations with expressions that persistently escape being too obvious. In this way, both tales flow together at the same time, and the voice of the narrator, who thinks on those tales, pours out in writing. The fact that Karasu categorizes this story as a fable, and that his creation of a structure that is changed and transformed, by using the elements of the classic fairy tale which enables him to add his fiction to the narratives of the old storytellers that came before him.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.relation.ispartofFolklor/Edebiyaten_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.titleKlasik Masalın Modern Masaldaki Tezahürü: Bilge Karasu’nun "Avından El Alan" Masalıen_US
dc.title.alternativeManifestation of the Classic in the Modern Fairy Tale: Bilge Karasu’s tale, "Avından El Alan"en_US
dc.typearticleen_US
dc.department. . .en_US
dc.institutionauthor. . .
dc.identifier.doi10.22559/folklor.1389
dc.identifier.volume27en_US
dc.identifier.issue105en_US
dc.identifier.startpage1en_US
dc.identifier.endpage14en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.identifier.wosWOS:000787174500001en_US
dc.identifier.trdizinidTkRNeE5EVTFOUT09en_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record