Mimar Sinan Fine Arts University Institutional Repository

DSpace@MSGSÜ digitally stores academic resources such as books, articles, dissertations, bulletins, reports, research data published directly or indirectly by Mimar Sinan Fine Arts University in international standarts, helps track the academic performance of the university, provides long term preservation for resources and makes publications available to Open Access in accordance with their copyright to increase the effect of publications.

Search MSGSÜ
Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorBakırcı, Fatih
dc.date.accessioned2022-06-08T18:32:42Z
dc.date.available2022-06-08T18:32:42Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.issn1015-2091
dc.identifier.issn2602-2648
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/makale/TWpFMU5ESTVPUT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.14124/307
dc.description.abstractBu makalede öncelikle St. Petersburg'da Rusya Bilimler Akademsisi Doğu Yazmaları Enstitüsü B 343 numarada kayıtlı Arap harfleriyle yazılmış bir mecmuanın 125a-129a yaprakları arasında yer alan Şems-i Asi'ye ait Kıssa-ı Kudek-name adlı metnin çeviri yazısı, Türkiye Türkçesine aktarımı, gramatikal dizini ve sözlüğü hazırlanmış, çalışmanın sonuna ise yazmanın tıpkıbasımı eklenmiştir. Özellikle Dizin-Sözlük bölümü, bütün sözcükler yer alacak şekilde hazırlanıp biçim bilgisi yönünden incelenmiş ve Türkçe sözcüklerin ses yapısı bakımından tarihi gelişimlerini ortaya koyabilmek amacıyla Eski ve Orta Türkçedeki biçimlerini gösterecek şekilde tanıklatma yoluna gidilmiştir. Ayrıca çalışmanın Giriş kısmında Doğu Türkçesinin (yaygın adıyla Çağatay Türkçesi) dil özelliklerini yansıtan metnin yazım, ses bilgisi ve biçim bilgisi özellikleri kısaca ortaya konmuştur. İkinci olarak şimdiye kadar üzerinde ciddi bir çalışmanın yapılmadığı Yesevi şairi Şems-i Asi'nin hayatı ve kendisiyle ilgili bazı tartışmalı konular, eserleri ve eserlerinin nüshaları üzerinde ayrıntılı olarak durulmuştur.en_US
dc.description.abstractIn this article, ıt is prepared transcription and Modern Turkish translation and index of grammatical and glossary of the text named Kıssa-ı Kudek-name is at the between 125a and 129a of folios of mecmua which was written in Arabic script and registered number of B 343 at the Institute of Oriental Manuscripts of the Russian Academy of Sciences in St. Petersburg, and fascimile of copy inserted the end of this study, firstly. Especially the chapter of İndex-Glossary is prepared the vocabulary of the work has been provided and researched in morphology and attested structures in the Old Turkish and the Middle Turkish of these words to mark hictorical developments of Turkis words care of fonetic. In addition, feature of spelling and fonetic and morfology the text which is predicadet feature of grammar of the Eastern Turkish (a common name is Chagatai Turkish) had been indicated in the chapter of Inroduction, in short. In the second, it is discussed about his life and some argued subjects about him and his works and their copies of Shams-i Asi who is poem of the Yasawi order and we do not have any information about him and his works up to the present, in detail.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.relation.ispartofİstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectKültürel Çalışmalaren_US
dc.subjectTarihen_US
dc.titleYESEVİ ŞAİRİ ŞEMS-İ ASİ VE KISSA-I KUDEK-NAME'Sİen_US
dc.typearticleen_US
dc.department. . .en_US
dc.institutionauthor. . .
dc.identifier.volume54en_US
dc.identifier.issue54en_US
dc.identifier.startpage13en_US
dc.identifier.endpage70en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.identifier.trdizinidTWpFMU5ESTVPUT09en_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record