Mimar Sinan Fine Arts University Institutional Repository

DSpace@MSGSÜ digitally stores academic resources such as books, articles, dissertations, bulletins, reports, research data published directly or indirectly by Mimar Sinan Fine Arts University in international standarts, helps track the academic performance of the university, provides long term preservation for resources and makes publications available to Open Access in accordance with their copyright to increase the effect of publications.

Search MSGSÜ
Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorGülenç, Nihal Petek Boyacı
dc.contributor.authorKaradağ, Filiz
dc.contributor.authorGülenç, Kurtul
dc.date.accessioned2022-06-08T18:32:55Z
dc.date.available2022-06-08T18:32:55Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.issn1303-4251
dc.identifier.issn2645-8950
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.20981/kaygi.474657
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/makale/TXpJMk9UUXpNdz09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.14124/333
dc.description.abstractÇocuklar için felsefe ya da çocuklarla felsefe etkinliği felsefi diyalog yoluyla çocuklarda eleştirel veyaratıcı düşünmenin geliştirilmesini amaçlamaktadır. Bu amaç, işbirliğine dayalı bir ortamda bir grubunbakış açısının zenginleştirilmesiyle gerçekleşebilir. Özellikle 5-10 yaş arası çocukların eleştirel ve yaratıcıdüşünme kapasitelerinin geliştirilme hedefi çerçevesinde organize olan bu ilginin merkezinde farklıtürden felsefi perspektifler yer almaktadır. Bu çalışmanın amacı son yıllarda oldukça yaygınlaşançocuklar için felsefe/çocuklarla felsefe etkinliği içinde yer alan farklı pespektifleri felsefi ve tarihselkökleri eşliğinde ele almak, bu perspektiflerin çocuklardaki farklı beceri alanlarına etkilerini göstermekve bu etkiler bağlamında eğitim alanındaki öğretmenler/kolaylaştırıcılar için önemli olabilecek sonuçlarıortaya koyarak birtakım önerilerde bulunmaktır.en_US
dc.description.abstractThe activity of philosophy for children or philosophy with children aims to develop critical and creative thinking in children through philosophical dialogue. This aim can be achieved by enriching a group's point of view in a collaborative environment. Different kinds of philosophical perspectives are at the centre of this interest, which is organized within the framework of the development goal of critical and creative thinking capacities, especially for children between 5 and 10 years of age. The aim of this study is to examine the different perspectives involved in philosophy for children/philosophy with children approach which is becoming more widespread in recent years, in the context of philosophical and historical roots, to show these perspectives on different skill areas in children and to make suggestions by presenting the important implications for the teachers / facilitatora in the context of these effects.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.relation.ispartofKaygı. Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectFelsefeen_US
dc.titleÇocuklar İçin Felsefe / Çocuklarla Felsefe: Felsefi Metotlar, Uygulamalar ve Amaçlaren_US
dc.title.alternativePhilosophy for Children / Philosophy with Children: Philosophical Methods, Applicatıons and Objectivesen_US
dc.typearticleen_US
dc.department. . .en_US
dc.institutionauthor. . .
dc.identifier.doi10.20981/kaygi.474657
dc.identifier.issue31en_US
dc.identifier.startpage145en_US
dc.identifier.endpage173en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.identifier.trdizinidTXpJMk9UUXpNdz09en_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record