Mimar Sinan Fine Arts University Institutional Repository

DSpace@MSGSÜ digitally stores academic resources such as books, articles, dissertations, bulletins, reports, research data published directly or indirectly by Mimar Sinan Fine Arts University in international standarts, helps track the academic performance of the university, provides long term preservation for resources and makes publications available to Open Access in accordance with their copyright to increase the effect of publications.

Search MSGSÜ
Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorSeçkin, Selçuk
dc.date.accessioned2022-06-08T18:33:21Z
dc.date.available2022-06-08T18:33:21Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.issn2146-4812
dc.identifier.issn2148-144X
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.13114/MJH.2018.435
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/makale/TXpBNU1qSTJOZz09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.14124/386
dc.description.abstractTarihin ilk dönemlerinden beri yerleşimin görüldüğü Gürcistan, MÖ 12. yüzyılda İberya olarakbilinmekte ve üç kabile tarafından yönetilmekteydi. Azize Nino’nun (Öl.338) Gürcistan’a Hristiyanlığıgetirmesiyle birlikte bu topraklarda Hristiyanlık hızla yayılmıştır. Osmanlıların Gürcülerle olan ilişkisiFatih Sultan Mehmet döneminde başlamıştır. Zaman içerisinde artan ilişkiler sonucunda, özellikle AcaraBölgesi’nde Müslümanların sayısı Hristiyan Gürcüleri geçmiştir. Osmanlı toprağı içerisinde MüslümanGürcülerin, yakın coğrafyalarla olan ilişkileri onların mimarisine de yansımış, Anadolu ve özellikleKaradeniz Bölgesi’yle kültürel alışveriş yüzyıllar boyunca sürmüştür. 2015 yılındaki arazi çalışmasındayaptığımız tespitler sonucunda elde ettiğimiz verileri değerlendirdiğimizde, Ghorcomi Camii’nin, AcaraBölgesi’ndeki camilerden farklı plan şemasına sahip olduğu görülmüştür. Yapı ayrıca ulu cami olarakçevre köylerin ortak ibadet mekânı olarak da kullanılmaktadır. Çalışmada, öncelikle yapı, plan özel-likleriyle incelenerek, uygulanan plan şemasının öncülleri ve yakın çevredeki benzer uygulamalara de-ğinilerek karşılaştırılmıştır. Yapının süsleme programına da değinilerek gerek Acara Bölgesi, gerekseKaradeniz ve Anadolu örnekleriyle kurulan mimari ilişkiler tartışılmaya çalışılmıştır.en_US
dc.description.abstractInhabited since antiquity, Georgia was known as Iberia in the 12 th century B.C. and was ruled by three tribes. Christianity spread in Georgia after St. Nino (d. 338 A.D.) introduced this religion. The Ottoman relationship with the Georgians dates back to the reign of Mehmet the Conqueror. In time, relations increased, which caused the number of the Muslim population to exceed the number of Georgian Christians. Close contact and the cultural interaction of Muslim Georgians with neighbouring lands, particularly with Asia Minor and the Black Sea Region, which lasted for centuries, was reflected by themselves in their architecture. The surveys we conducted in 2015 show the Ghorcomi Mosque in the Ajaria region has a different plan when compared with other mosques in the area. The mosque is also known as the "ulu" (holy/grand) mosque and used as a common ground for worship by nearby villages. This study examines the architectural plan and the decorative features of the building, and compares the plan with its predecessors and similar buildings in the vicinity. The decorative features are also investigated in relation to the architectural relationships formed with examples in the Ajaria region, as well as the Black Sea region and Asia Minor.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.relation.ispartofAkdeniz İnsani Bilimler Dergisien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectEtnik Çalışmalaren_US
dc.subjectTarihen_US
dc.titleFarklı Plan Özellikleriyle Gürcistan/Acara Hulo Bölgesi’ndeki Ghorcomi Camiien_US
dc.title.alternativeThe Ghorcomi Mosque in the Georgia/Adjara Hulo Region and It’s Different Plan Featuresen_US
dc.typearticleen_US
dc.department. . .en_US
dc.institutionauthor. . .
dc.identifier.doi10.13114/MJH.2018.435
dc.identifier.volume8en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage463en_US
dc.identifier.endpage478en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.identifier.trdizinidTXpBNU1qSTJOZz09en_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record