Mimar Sinan Fine Arts University Institutional Repository

DSpace@MSGSÜ digitally stores academic resources such as books, articles, dissertations, bulletins, reports, research data published directly or indirectly by Mimar Sinan Fine Arts University in international standarts, helps track the academic performance of the university, provides long term preservation for resources and makes publications available to Open Access in accordance with their copyright to increase the effect of publications.

Search MSGSÜ
Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorErpolat, Semra
dc.date.accessioned2022-06-08T18:33:56Z
dc.date.available2022-06-08T18:33:56Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.issn1303-0876
dc.identifier.issn2667-8683
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/makale/TVRNek5UY3dNQT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.14124/447
dc.description.abstractVeri Madenciliği, bir veri kümesi içerisinde keşfedilmemiş örüntüleri bulmayı hedefleyen teknikler bütününü ifade etmektedir. Veri Madenciliği’nin amacı, geçmiş faaliyetlerin analizini temel alarak gelecekteki davranışların tahminine yönelik karar verme modelleri yaratmaktır. Bu çalışmada Türkiye’de otomotiv sektöründe faaliyet gösteren bir yetkili servisin müşterilerine ait alış-veriş verileri, Apriori ve FP-Growth Algoritmaları kullanılarak analiz edilmiştir. Böylelikle müşterilerin hangi ürünleri birlikte satın aldıkları gözlemlenmiş ve bu doğrultuda karı artırmaya yönelik uygulanacak kampanya va promosyonlara yön verilmeye çalışılmıştır.en_US
dc.description.abstractData Mining is used to describe the totality of techniques which aim to find the unexplored patterns in a set of data. The purpose of data mining is to create models of decision-making devoted to estimations of future behavior based on analysis of past activities. In this study the shopping data of the customers of an authorized service, operating in the automative sector in Turkey, were analyzed using Apriori and FPGrowth Algorithms. This way, it is observed which products were purchased together by customers and in line with this observation, campaigns and promotions were given a direction to increase the profit.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.relation.ispartofAnadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.titleOtomobil yetkili servislerinde birliktelik kurallarının belirlenmesinde Apriori ve FP-Growth Algoritmalarının karşılaştırılmasıen_US
dc.title.alternativeComparison of Apriori and FP-Growth Algorithms on determination of association rules in authorized automobile service centresen_US
dc.typearticleen_US
dc.department. . .en_US
dc.institutionauthor. . .
dc.identifier.volume12en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage137en_US
dc.identifier.endpage146en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.identifier.trdizinidTVRNek5UY3dNQT09en_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record