Mimar Sinan Fine Arts University Institutional Repository

DSpace@MSGSÜ digitally stores academic resources such as books, articles, dissertations, bulletins, reports, research data published directly or indirectly by Mimar Sinan Fine Arts University in international standarts, helps track the academic performance of the university, provides long term preservation for resources and makes publications available to Open Access in accordance with their copyright to increase the effect of publications.

Search MSGSÜ
Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorÇalcı, Sercan
dc.date.accessioned2022-06-08T18:34:35Z
dc.date.available2022-06-08T18:34:35Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.issn2618-5784
dc.identifier.issn2618-5784
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/makale/TXpNeU5qVXdNQT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.14124/487
dc.description.abstractIn this paper, I will examine some of the crucial themes concerning subjectivity and power in the context of Negri and Hardt's three works, namely Empire, Multitude and Declaration by considering the limits of Chantal Mouffe's critiques on the withdrawal strategy which is attributed to them by Mouffe. The basic questions of my discussion will evolve around Negri and Hardt's analysis of subjectivity as well as an axis examining the power relations and conceptions of Empire and Multitude. I will discuss the structures of Empire, the biopolitical problematics, and those subjectivities that were identified by Negri and Hardt as the four modes of subjectivity in the neoliberal order, namely indebted, securitized, mediatized, and represented. I will put forward the possibilities of transformation within each of these subjectivities in the modes identified in Declaration and try to show that such a transformation can be possible by revealing the irreconcilable conflicts in the context of power relations.en_US
dc.description.abstractBu yazıda, Chantal Mouffe’un Negri ve Hardt’a atfettiği geri çekilme stratejisi üzerine eleştirisinin sınırlarını göz önünde bulundurarak, Negri ve Hardt’ın İmparatorluk, Çokluk ve Duyuru başlıklı üç eseri bağlamında, öznellik ve iktidara ilişkin kritik temalardan bazılarını inceleyeceğim. Tartışmamın temel soruları, iktidar ilişkileriyle imparatorluk ve çokluk kavramsallaştırmalarını irdeleyen bir eksenin yanı sıra, Negri ve Hardt’ın öznellik analizi üzerinden gelişecek. Bu yazıda İmparatorluğun yapısını, biyopolitika sorunsalını ve Negri ile Hardt’ın neoliberal düzendeki dört öznellik kipi olarak belirledikleri borçlandırılanlar, güvenlikleştirilenler, medyalaştırılanlar ve temsil edilenleri ele alacağım. Bu öznelliklerin her birisinin içinden gelişebilecek dönüşüm imkânlarını Duyuru’da belirlenen kipler içinde ortaya koyacağım ve böyle bir dönüşümün, iktidar ilişkileri bağlamında uzlaşmaz çatışmaların açığa çıkarılmasıyla mümkün olabileceğini göstermeye çalışacağım.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.relation.ispartofFLSF (Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi)en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectEtiken_US
dc.subjectBilim Felsefesi ve Tarihien_US
dc.subjectBeşeri Bilimleren_US
dc.subjectEdebi Teori ve Eleştirien_US
dc.subjectFelsefeen_US
dc.subjectSiyasi Bilimleren_US
dc.subjectSosyolojien_US
dc.titleON THE ANALYSIS OF POWER AND SUBJECTIVITY IN NEGRI AND HARDTen_US
dc.title.alternativeNEGRI VE HARDT’TA İKTİDARIN VE ÖZNELLİĞİN ANALİZİ ÜZERİNEen_US
dc.typearticleen_US
dc.department. . .en_US
dc.institutionauthor. . .
dc.identifier.volume14en_US
dc.identifier.issue28en_US
dc.identifier.startpage187en_US
dc.identifier.endpage204en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.identifier.trdizinidTXpNeU5qVXdNQT09en_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record