Mimar Sinan Fine Arts University Institutional Repository

DSpace@MSGSÜ digitally stores academic resources such as books, articles, dissertations, bulletins, reports, research data published directly or indirectly by Mimar Sinan Fine Arts University in international standarts, helps track the academic performance of the university, provides long term preservation for resources and makes publications available to Open Access in accordance with their copyright to increase the effect of publications.

Search MSGSÜ
Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorKuşcu, Egemen Seyfettin
dc.date.accessioned2022-06-08T18:37:07Z
dc.date.available2022-06-08T18:37:07Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn1303-3387
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/makale/TWpRM05EQXlNZz09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.14124/657
dc.description.abstractBu yazıdaki öncelikli kaygımız analitik felsefe içerisinde yaşanan bir dönüşe, bir dönüşüme işaret etmektir. Bu dönüş/dönüşüm öncelikle 'Metafizik Yaklaşım', 'Sağduyunun Yeri' ve 'Şeyler' şeklindeki üç başlık içerisinde incelenecektir ve bu başlıklar aslında ontolojide genel bakış açısının ne şekilde değiştiğini ortaya koyacaktır. Sonrasında ise daha belirgin problem alanları ele alınacaktır. Bu problem alanlarında özellikle bazı filozofların güncel sorunlara getirdikleri Aristotelesçi olarak adlandırılıp, sınıflanabilecek birer felsefi yaklaşım olan çözüm önerilerinden söz edilecek ve bu sayede "Yeni-Aristotelesçilik" de denen analitik felsefe içerisindeki dönüşümün temel özellikleri irdelenecek ve "Yeni" adlandırmasının yerinde bir adlandırma olup olmadığı sorgulanacaktır.en_US
dc.description.abstractIn this paper the main purpose is to indicate a critical turn and a transformation of ideas in contemporary philosophy especially in analytic tradition. Firstly this turn or transformation will be examined under three headlines ('The Metaphysical Approach', 'The Place of Commonsense', 'Things') and by the help of this examination, -it is hoped that- how the general point of view changed in metaphysics can be seen. Secondly by pointing this turn we will examine some of the philosophers ontological views which can be named as Neo-Aristotelian solutions to the current philosophical problems. And this will be the problematic side in this paper. In that examination we tried to understand the main features of these new approaches in philosophy. As a result it will be questioned whether that neo-Aristotelianism is a new way in philosophy or is it the old traditional way only in a new dress.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.relation.ispartofKutadgubilig: Felsefe Bilim Araştırmalarıen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectFelsefeen_US
dc.titleGÜNCEL ANALİTİK FELSEFENİN ONTOLOJİSİNDE YENİ-ARİSTOTELESÇİLİK: GERÇEKTEN YENİ Mİ?en_US
dc.title.alternativeNEO (NEW)-ARISTOTELIANISM IN ONTOLOGY OF CONTEMPORARY ANALYTIC PHILOSOPHY: IS IT REALLY NEW?en_US
dc.typearticleen_US
dc.department. . .en_US
dc.institutionauthor. . .
dc.identifier.issue34en_US
dc.identifier.startpage631en_US
dc.identifier.endpage657en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.identifier.trdizinidTWpRM05EQXlNZz09en_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record