Mimar Sinan Fine Arts University Institutional Repository

DSpace@MSGSÜ digitally stores academic resources such as books, articles, dissertations, bulletins, reports, research data published directly or indirectly by Mimar Sinan Fine Arts University in international standarts, helps track the academic performance of the university, provides long term preservation for resources and makes publications available to Open Access in accordance with their copyright to increase the effect of publications.

Search MSGSÜ
Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorBarışık, Gizem Okçugil
dc.contributor.authorÖzen, Esin Sarıman
dc.date.accessioned2022-06-08T18:31:18Z
dc.date.available2022-06-08T18:31:18Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.issn1308-2264
dc.identifier.issn2149-6595
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/makale/TXpreE9EWTNOdz09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.14124/67
dc.description.abstractToplum yapısının değişmesine sebep olan sanayileşme, aile yapısını da değiştirmiştir. Genişaileler küçülerek çekirdek aileye dönüşmüş, bu değişim konutun da şekillenmesine yansımışmekân hacimlerini daraltmıştır. Dar mekânlı bir konut içerisinde her alanın ve detayın özenledüşünülüp tasarlanması, kullanıcının dar alanda hem psikolojik hem de fiziksel açıdanrahat bir şekilde yaşaması çok önemlidir. Donanımıyla en karmaşık detaylara sahip olanve düzgün bir çalışma alanı gerektiren en önemli alan da mutfaktır. Dar mekânda mutfakkonforunu sağlayabilmek için esneklik ve fonksiyonellikten yararlanılmalıdır. Özellikleyaşadığımız çağa uyum sağlaması açısından devamlı olarak değişen kullanıcı ihtiyaçlarınagöre tasarlanan ergonomik ve uyarlanabilir mutfaklar gerekmektedir. Bu araştırmada, darmekânlarda uygulanabilir tüm esnek mutfak tipleri gruplanmış ve örnekler ile incelenmiştir.Esnekliğin dar mekânlı mutfak tasarımındaki önemi anlatılmak istenmiştir.en_US
dc.description.abstractIndustrialization, which caused the change of the social structure, changed the family structure. Large families have shrunk into a nuclear family and this change was reflected in the shaping of the house, and the space volumes narrowed. It is very important that each area and detail is carefully thought out and designed in narrow space, and that the user is able to live both physically and psychologically in narrow space. The kitchen is the most important area that has the most complex details with its equipment and requires a proper working area. Flexibility and functionality should be utilised in order to ensure the comfort of the kitchen in narrow space. In particular, ergonomic and adaptable kitchens are designed to meet the needs of the customers that are continually changeable with the time. In this research, all flexible kitchen types that can be applied to narrow space have been grouped and examined with examples. The flexibility in the design of narrow spaced kitchen is of the utmost importance in this thesis.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.relation.ispartofSanat ve Tasarım Dergisien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.titleDar Mekânlarda Esnek ve Fonksiyonel Mutfak Tasarımlarıen_US
dc.title.alternativeFLEXIBLE AND FUNCTIONAL KITCHEN DESIGNS IN NARROW SPACEen_US
dc.typearticleen_US
dc.department. . .en_US
dc.institutionauthor. . .
dc.identifier.issue26en_US
dc.identifier.startpage537en_US
dc.identifier.endpage561en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.identifier.trdizinidTXpreE9EWTNOdz09en_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record