Mimar Sinan Fine Arts University Institutional Repository

DSpace@MSGSÜ digitally stores academic resources such as books, articles, dissertations, bulletins, reports, research data published directly or indirectly by Mimar Sinan Fine Arts University in international standarts, helps track the academic performance of the university, provides long term preservation for resources and makes publications available to Open Access in accordance with their copyright to increase the effect of publications.

Search MSGSÜ
Advanced Search

Now showing items 1-20 of 85

  • MSGSÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı 1/ İlkbahar 2010 

   Unknown author (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010)
   Sosyal Bilimler Enstitüsü, Üniversitemiz Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji, Sanat Tarihi, Sosyoloji, Tarih ile Türk Dili ve Edebiyatı alanındaki dalları, Güzel Sanatlar Fakültesi ve Devlet Konservatuvarı’nın tüm dallarını ...
  • MSGSÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı 2/ Sonbahar 2010 

   Unknown author (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010)
   XVIII. Yüzyıl Şairi Berberzâde Mehmed Zihn Efendi, Hayatı, Divânı ve Edeb Şahsiyeti; Leyla Alptekin / Yeniçeri Sofa Tezkireleri ve Manzum Bir Tezkire Metni Üzerine; Müjgân Çakır / İstanbul Marmara Surları ve Üzerinde ...
  • MSGSÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı 4/ Sonbahar 2011 

   Unknown author (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011)
   Bedri Rahmi Eyüboğlu: Şairin Hedonist Olarak Portresi; Baki Asiltürk / Gecekondusuz İstanbul Tahayyülü; Şükrü Aslan / Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun Karadut'unda Sapmalar; Fatih Bakırcı / Ayasofya Meydanında Bilinmeyen Bir ...
  • MSGSÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı 3/ Bahar 2011 

   Unknown author (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011)
   Tuva Şamanları ve Tedavi Uygulamalarından Bazı Örnekler; Janyl Myrza Bapaeva / Roma ve Bizans İmparatorluklarında Ölüm Algısı ve Mezar Türleri; Haluk Çetinkaya / Avrupa Resminde Hareket Şemasına Bağlı İşaret Figürleri; ...
  • Müzik-Bilim Dergisi Sayı: 1, Bahar 2012 

   Venedik’te Ölüm “Mann-Britten-Visconti Üzerinden Karşılaştırmalı Bir Analiz” / Erdem ÇÖLOĞLU Wagner Operalarının Düşünsel Altyapısı / A.Tül DEMİRBAŞ Hasan Uçarsu ile Söyleşi / Sungu OKAN Bir Modernleşme Projesi Olarak ...
  • MSGSÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı 5/ Bahar 2012 

   Unknown author (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2012)
   Sosyal Ağlar: Türkiye’de Facebook ve Twitter Kullanıcı Profilleri; Salih Akkemik / Kültigin’in Heykel Başındaki Yırtıcı Kuş Tasvirinin Mahiyeti Hakkında; Beyza Aral / Sanat ile Teknolojiyi Performansta Birleştiren ...
  • MSGSÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı 6/ Sonbahar 2012 

   Unknown author (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2012)
   Çini ve Seramiklerde Tavus Kuşu Figürü; Başak Çoraklı / Gümülcine’deki Yeni Cami’nin Çini Yazıları; Berrin Yapar Ünal / Kayseri/Üçkonak ve Adana/Yeniyayla Köyleri Halk Kültüründe “Üç, Yedi, Kırk” Sayıları; Gülsüm Tarçın / ...
  • Müzik-Bilim Dergisi Sayı: 2, Bahar 2013 

   Editör: Yrd. Doç. Dr. Esin Ulu (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, 2013)
   Spektral Müzik ve Zaman; Ahmet ALTINEL / Visconti’nin Venedik’te Ölüm filmi üzerine bir inceleme; Bora BİLGİN / Wagner’e Göre Batı Uygarlığı; Gülper REFİĞ / Szymanowski’nin Üçüncü Senfonisinde Doğu Kültürünün Etkileri; ...
  • Müzik-Bilim Dergisi Sayı: 3, Güz 2013 

   Editör: Yard. Doç. Dr. Esin Ulu, Öğr. Gör. Ayşe Tül Demirbaş (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, 2013)
   “Ebedî Sevgili”ye Mektup; Akın YAZGAÇ / Mahler, Saygun ve Mistisizm; Burak ÜLKER / Franz Liszt ve Si Minör Sonat; Hülya TARCAN / Prof. Dr. Suphi Saatçi ile Söyleşi; Sungu OKAN
  • MSGSÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı 8/ Sonbahar 2013 

   Unknown author (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2013)
   İstanbul’un Kentsel Saçaklanması; Ayşegül Kanbak / Nişantaşı Teneke Mahallesi: Mekânsal Dönüşümün Algısal ve Sosyolojik Arka Planı; Egemen Yılgür / Karşılıksız Bir Aşk: İstanbul; Makbule Şiriner Önver / Yerel Siyaset ve ...
  • MSGSÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı 7/ Bahar 2013 

   Unknown author (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2013)
   Enformellik ve Cinsiyet Eşitsizliği Dolayımında İşgücü Piyasası Katmanlaşması; Cihan Cinemre / Bir Kent Planlamak: Siyasi İktidarın Yüzleri Olarak Peyzaj Alanları; Rumeysa Çavuş / Roma Dönemi Duvar Resmi ve Mozaiklerde ...
  • Müzik-Bilim Dergisi Sayı: 5, Güz 2014 

   Editörler: Arş. Gör. Evrim Hikmet ÖĞÜT, Öğr. Gör. Elif Damla YAVUZ (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, 2014)
   Dergimiz, beşinci sayıya ulaştı! Titiz bir çalışmanın sonucunda Müzik-Bilim Dergisi’nin Türkiye’de müzikoloji alanında sayılı akademik yayınlardan biri olarak seçkinleştiğini görmek bizlere gurur veriyor. Bu bağlamda geçen ...
  • Müzik-Bilim Dergisi Sayı: 4, Bahar 2014 

   Editörler: Arş. Gör. Evrim Hikmet ÖĞÜT, Elif Damla YAVUZ (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, 2014)
   MSGSÜ Müzikoloji Bölümü’nün müzikbilimi ve ilgili alanlardaki nitelikli çalışmalara katkı sağlamak için yayınlanmaya başladığı Müzik-Bilim Dergisi, elinizdeki Bahar Sayısı’yla ikinci yılını dolduruyor. Müzikbilimi alanına ...
  • Müzik-Bilim Dergisi Özel Sayı, 2014 

   Editor: Elif Damla Yavuz (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, 2014)
   Mahler, Saygun and Mysticism; Burak ÜLKER / The World Should Listen to Saygun; Gülper REFİĞ / Music and Human in Space; Nazende ÖZTÜRK YILMAZ / Brahms, Daumer and a Turkish Poem; Kıvılcım YILDIZ ŞENÜRKMEZ
  • MSGSÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı 9/ Bahar 2014 

   Unknown author (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014)
   Eskil Toplumların Primitif Komünizm Kavramının Ütopik Sosyalizme ve Alman Dışavurumculuğu’na Etkileri; Hakan Daloğlu / Görsel Sanatlarda Kültürlerarası Etkileşim ve Melezlik; Benal Dikmen / Oluşmakta Olan Bir Kimliğin ...
  • MSGSÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı 10-11 / Sonbahar 2014 - Bahar 2015 

   Unknown author (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014-2015)
   Cumhuriyet Modernleşmesinin Anadolu Ateşi: Köy Enstitüleri / Songül Sallan Gül, Ayşe Alican ; Köy Enstitüleri Sisteminde Yönetim / Niyazi Altunya ; Süreç Temelli Öğrenme ve Köy Enstitüleri / Ayfer Kocabaş ; Köy Enstitüleri ...
  • Müzik-Bilim Dergisi Cilt 1, Sayı: 6, Bahar 2015 

   Editörler: Arş. Gör. Dr. Evrim Hikmet Öğüt (MSGSÜ), Öğr. Gör. Dr. Elif Damla YAVUZ (MSGSÜ), Arş. Gör. Nihan TAHTAİŞLEYEN (MSGSÜ) (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, 2015)
   Müzik-Bilim Dergisi’nin yeni sayısı, özel bir çerçeveyle okurlarının karşısına çıkıyor. Dergimizin Bahar 2015 sayısı, Doğu Akdeniz Araştırmalar Merkezi (DAKAM) ve İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuarı ...
  • Müzik-Bilim Dergisi Cilt 1, Sayı: 7, 2015 

   Editörler: Prof. Dr. Kıvılcım YILDIZ ŞENÜRKMEZ, Arş. Gör. Dr. Evrim Hikmet ÖĞÜT, Arş. Gör. Nihan TAHTAİŞLEYEN, Arş. Gör. Ayşe Tül DEMİRBAŞ (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, 2015)
   2012 yılından beri yayın hayatına devam etmekte olan Müzik-Bilim Dergisi, müzikolojinin disiplinlerarası çalışma alanını tüm yönleriyle ortaya koymaya, müzik araştırmalarına ve dolaylı yoldan yaratımına destek vermeye devam ...
  • MSGSÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı 12 / Güz 2015 

   Unknown author (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015)
   Başlarken: Bir Yüzyılın Hikâyesine Etnisite, Nüfus, İskân Politikaları Üzerinden Bakmak / Murat Arpacı, Öykü Gürpınar ; Türkiye’de Nüfus ve Etnisite Politikalarını Kars Malakanları Üzerinden Okumak / Aykut Aykutalp ; Tek ...
  • MSGSÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı 13 / Bahar 2016 

   Unknown author (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2016)
   SUNUŞ: Türkiye’de Edebiyat Sosyolojisinin İmkânı ve Bilge Karasu Edebiyatı Üzerine / Doğan Yaşat ; Edebiyatta Susan Karakterler: Modernist Türk Öykücülüğünde Kimlik ve Toplum Dışılık / Murat Arpacı - Öykü Gürpınar ; ...