Mimar Sinan Fine Arts University Institutional Repository

DSpace@MSGSÜ digitally stores academic resources such as books, articles, dissertations, bulletins, reports, research data published directly or indirectly by Mimar Sinan Fine Arts University in international standarts, helps track the academic performance of the university, provides long term preservation for resources and makes publications available to Open Access in accordance with their copyright to increase the effect of publications.

Search MSGSÜ
Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorCeylan, Hande
dc.date.accessioned2022-06-08T18:33:03Z
dc.date.available2022-06-08T18:33:03Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.issn1300-2864
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/makale/TWpnNE9EY3pNdz09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.14124/352
dc.description.abstractBu çalışmada, 1999 Depremlerinin ardından Düzce’de Düşük Gelir Grubuna yönelik üretilen konut alanlarında yaşayan kadınların deneyimlerini merkeze alıyorum. Afet sonrası bağlamında mekân ve cinsiyet ilişkisini, ev, topluluk, çalışma mekanları düzleminde feminist perspektifle tartışıyorum. Kadınların gereksinimlerini dikkate almayan afet sonrası mekansal uygulamaların, onların mevcut eşitsiz konumlarını derinleştirdiğini söylüyorum. Bu sürecin işleyişini anlayabilmek adına kadınların coğrafyasına yakından bakmayı öneriyorum.en_US
dc.description.abstractIn this study, I focus on the experience of women living in post disaster housing districts for the low-income in Düzce after 1999 Earthquakes. I discuss the relation between gender and space in the post disaster context, through home, community and working spaces of women from a feminist perspective. When women’s necessities are not included, I claim that, post disaster spatial implications deepen their unequal social positions. To be able to understand this process on the other hand, I suggest a closer look into the geographies of women.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.relation.ispartofKebikeç İnsan Bilimleri İçin Kaynak Araştırmaları Dergisien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectBeşeri Bilimleren_US
dc.titleAfetin Ardından: Kadınların Mekânı ve Toplumsal İlişkileri Üzerineen_US
dc.title.alternativeAftermath of a Disaster: On Women’s Space and Social Relationsen_US
dc.typearticleen_US
dc.department. . .en_US
dc.institutionauthor. . .
dc.identifier.volume45en_US
dc.identifier.issue45en_US
dc.identifier.startpage171en_US
dc.identifier.endpage204en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.identifier.trdizinidTWpnNE9EY3pNdz09en_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record