Mimar Sinan Fine Arts University Institutional Repository

DSpace@MSGSÜ digitally stores academic resources such as books, articles, dissertations, bulletins, reports, research data published directly or indirectly by Mimar Sinan Fine Arts University in international standarts, helps track the academic performance of the university, provides long term preservation for resources and makes publications available to Open Access in accordance with their copyright to increase the effect of publications.

Search MSGSÜ
Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorİlğan, Abdurrahman
dc.contributor.authorOğuz, Ebru
dc.contributor.authorYapar, Burcu
dc.date.accessioned2022-06-08T18:34:11Z
dc.date.available2022-06-08T18:34:11Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.issn1303-0493
dc.identifier.issn2148-4929
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/makale/TVRVNU1qUTNOdz09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.14124/462
dc.description.abstractBu araştırmanın amacı akademik başarıyı etkileyen temel faktörlerden olan okul yaşam kalitesi ve öğrenci akademik motivasyon düzeyinin öğrenci görüşlerine göre yeterliğini ve ilişkisini ortaya koymaktır. Araştırmanın örneklemini 2012-2013 eğitim-öğretim yılı İzmir ili Menderes ilçesindeilköğretim ikinci kademe ve ortaöğretim okullarında öğrenim gören 747 öğrenci oluşturmaktadır. Bu araştırmada hem ilişkisel hem tarama (betimsel) modeli kullanılmıştır. Araştırma kapsamındaveri toplamak üzere, araştırmacılar tarafından geliştirilen, "okul yaşam kalitesi" ve "akademik motivasyon" ölçekleri kullanılmıştır. Öğrencilere ait demografik değişkenlerin (sınıf düzeyi, okultürü, anne ve babasının ne iş yaptığı, anne ve babanın beraber yaşayıp yaşamadığı, ailenin aylık geliri, öğrencinin sağlık probleminin olup olmadığı, kardeş sayısı, sporcu lisansının olupolmadığı, okul takımında oynayıp oynamadığı, sosyal faaliyetlere katılıp katılmadığı, annesinin ve babasının hayatta olup olmadığı ve ailesi ile yaşayıp yaşamadığı) okul yaşam kalitesini veöğrencilerin akademik motivasyon düzeyini etkileyip etkilemediğine ilişkin analizlere ve sonuçlarına yer verilmiştir. Öğrenci algılarına göre, okulların öğrencilere makul düzeyde biryaşam kalitesi sunduğu; öğrencilerin akademik motivasyon düzeylerinin ortanın biraz üstünde olduğu ve bu iki değişken arasında ise orta düzeyde bir ilişki olduğu ortaya çıkmıştır.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.relation.ispartofAbant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectEğitimen_US
dc.subjectEğitim Araştırmalarıen_US
dc.subjectEğitimen_US
dc.subjectÖzelen_US
dc.subjectAile Çalışmalarıen_US
dc.subjectSosyal Çalışmaen_US
dc.titleOkul yaşam kalitesine iliikin algı ile akademikmotivasyon düzeyi arasındaki ilişkinin incelenmesi (Menderes ilçesi örneği)en_US
dc.title.alternativeExamınıng relatıonshıp between perceıved qualıty of school lıfe and academıc motıvatıon?s level(Menderse cıty sample)en_US
dc.typearticleen_US
dc.department. . .en_US
dc.institutionauthor. . .
dc.identifier.volume13en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage157en_US
dc.identifier.endpage176en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.identifier.trdizinidTVRVNU1qUTNOdz09en_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record