Mimar Sinan Fine Arts University Institutional Repository

DSpace@MSGSÜ digitally stores academic resources such as books, articles, dissertations, bulletins, reports, research data published directly or indirectly by Mimar Sinan Fine Arts University in international standarts, helps track the academic performance of the university, provides long term preservation for resources and makes publications available to Open Access in accordance with their copyright to increase the effect of publications.

Search MSGSÜ
Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorAslan, Mahir
dc.date.accessioned2022-06-08T18:34:17Z
dc.date.available2022-06-08T18:34:17Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.issn0255-0644
dc.identifier.issn2822-342X
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/makale/TVRZNE5qUXlNZz09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.14124/469
dc.description.abstractI. Petro ile yayılmacı Rus dış politikasının yakın hedefleri arasına giren Karadeniz ve Kırım meseleleri, Petrodan sonra haleflerinden biri olan II. Katerinanın da (II. Yekaterina) dış politikasında önemli yer teşkil etmiştir. Birçok kez, politikasının Petronun politikalarının devamı olduğunu vurgulayan II. Katerina, Osmanlı idaresi altındaki Ortodoks Balkan halklarının bağımsızlığını sağlayacağını da ifade etmiştir. Dolayısıyla II. Katerinanın Osmanlıya yönelik mücadelesinde Kırımın ilhakı önemli bir yer tutarken, Balkan halklarına da özel bir ilgi göstermiştir. Yunan Projesi de, bu ilginin dış politikadaki bir tezahürüdür. Yeni doğan torununa Rus hanedan ailesinde bir ilk olmak kaydıyla Konstantin adını vermesi, Yunan kültürü ve Bizans İmparatorluğunun tarihi mirasını da kullanarak bölgede nasıl bir dış politika izleyeceğinin işaretiydi.en_US
dc.description.abstractThe Crimean and Black Sea issues, what had special place in Russi- an and Peter The Ist s foreign policy, gained powerful support during Catherine The 2nd as a successor of Peter The 1st. Catherine The 2nd, while stressed on the policy of struggle against Peter, helped Balkan Ortho- doxy, under Ottoman s rule, to gain the right of their autonomy. On this ground, in the struggle of Catherine II against Ottomans, two issues were of great importance: the question of Crimean annexation and the question of Balkan people. Caring for Greek Project shows Catherine s foreign policy. It was for the first time that the royal family had put the name Constantine on their newborn grand son. This shows a deep respect to the Greek culture and Byzantine Empire.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.relation.ispartofTürk Dünyası Araştırmalarıen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectTarihen_US
dc.title1783 Kırım'ın Rusya'ya ilhakı sürecinde II. Katerina'nın Yunan projesi ve önemien_US
dc.title.alternativeGreek project of Katerina the 2nd and its importance, in the process of Crimean s Annexation to Russia in 1783en_US
dc.typearticleen_US
dc.department. . .en_US
dc.institutionauthor. . .
dc.identifier.volume108en_US
dc.identifier.issue213en_US
dc.identifier.startpage221en_US
dc.identifier.endpage230en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.identifier.trdizinidTVRZNE5qUXlNZz09en_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record