Mimar Sinan Fine Arts University Institutional Repository

DSpace@MSGSÜ digitally stores academic resources such as books, articles, dissertations, bulletins, reports, research data published directly or indirectly by Mimar Sinan Fine Arts University in international standarts, helps track the academic performance of the university, provides long term preservation for resources and makes publications available to Open Access in accordance with their copyright to increase the effect of publications.

Search MSGSÜ
Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorUçman, Abdullah
dc.date.accessioned2022-06-08T18:34:42Z
dc.date.available2022-06-08T18:34:42Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.issn1308-6219
dc.identifier.issn1308-6219
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/makale/TWpNNU1ETTJOZz09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.14124/496
dc.description.abstractSüleyman Nazif, devrin diğer edebiyatçıları arasında kişiliği, hal ve hareketleri ve bu yıllarda kaleme aldığı yazıları ile başkalarına benzemeyen; dostlarına bile zaman zaman tepeden bakan; pervasız nükte ve hicivleri, daha doğrusu zaman zaman heyecanlı, bazan ironik tavrıyla nevi şahsına münhasır farklı bir şahsiyettir. Burada onun, özellikle II. Meşrutiyet'ten sonraki uygun ortamda daha geniş bir sahada yayılma imkânı bulan, yaygın tabiriyle milliyetçilik adı altında Türkçülük-Turancılık meselesi etrafında, Ağaoğlu Ahmed, Ziya Gökalp ve Sâmih Rifat gibi devrin önde gelen Türkçülerine karşı bu konu çerçevesinde görüşlerini ele almaya çalışacağımen_US
dc.description.abstractSüleyman Nazif is a unigue personality who doesn’t resemble the others in respect to his personality, behaviours and his writings that the wrote in those years and who sometimes looks down upon even his friends with his reckless with actually from to time excitedly and ironic behaviours among the other men of literature of The Second Constituonal period. Here I’m going to handle his opinion about which under the name of nationalism as part of Turkism and pan-turkism matter, especially after in the backdrop larger area against such as Ağaoğlu Ahmed, Ziya Gökalp and Samih Rifat who was tne idol of Turkism in that ageen_US
dc.language.isoturen_US
dc.relation.ispartofDicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.titleDEVRİN TÜRKÇÜLÜK-TURANCILIK TARTIŞMALARI ARASINDA SÜLEYMAN NAZİFen_US
dc.title.alternativeDISCUSSIONS BETWEEN THE TRANSFER OF TURKISM-TURANISM SÜLEYMAN NAZİFen_US
dc.typearticleen_US
dc.department. . .en_US
dc.institutionauthor. . .
dc.identifier.volume8en_US
dc.identifier.issue15en_US
dc.identifier.startpage276en_US
dc.identifier.endpage282en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.identifier.trdizinidTWpNNU1ETTJOZz09en_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record