Mimar Sinan Fine Arts University Institutional Repository

DSpace@MSGSÜ digitally stores academic resources such as books, articles, dissertations, bulletins, reports, research data published directly or indirectly by Mimar Sinan Fine Arts University in international standarts, helps track the academic performance of the university, provides long term preservation for resources and makes publications available to Open Access in accordance with their copyright to increase the effect of publications.

Search MSGSÜ
Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorEzik, Abdullah
dc.contributor.authorŞahin, Seval
dc.date.accessioned2022-06-08T18:36:29Z
dc.date.available2022-06-08T18:36:29Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.issn2618-6349
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.34083/akaded.874655
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/makale/TkRVM01qWXlNZz09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.14124/619
dc.description.abstractJacques Ranciére’in Kurmacanın Kıyıları (2017) isimli kitabı kurmaca metinlerde kapıve pencerelerin ele alınışını burjuvazi ve sınıflar arası geçiş bağlamında irdeleyerek FransızDevrimi’nden sonra yoksulların edebiyatta görünür olduğunu, bunun da kurguda kapı vepencereler aracılığıyla devreye giren farklı anlatım teknikleriyle gerçekleştiğini ortayakoyar. 19. yüzyıl Türk edebiyatının öncü isimlerinden, eserlerinde çoğunlukla kapalımekânları kullanan Halit Ziya Uşaklıgil’in romanlarında da kapı ve pencereler özel bir yertutar. Uşaklıgil’in henüz İstanbul’a gelmeden önce yazdığı Ferdi ve Şürekası’nda (1895)kapılar gerek olay örgüsü gerekse kahramanların kurgudaki rolleri bakımından önemlidir.Bu da onların romanın kurgusunu belirleyen temel bir araç gibi çalışmasını, kimisahnelerde şeffaflaşarak bir pencere gibi farklı kahramanların birbirlerini görmesini,hayallerini yansıtabilecekleri bir perde gibi işlemesini ve olay örgüsündeki kırılmaları işaretetmesini sağlar. Tüm bu süreçte kapıların üstlendiği bir başka işlevse kahramanlarınhayallerini görünür kılarak ve bu sayede şeffaflaşarak onları içlerinde bulunduklarıdünyanın gerçekliğinden uzaklaştırmaktır. Böylece kahramanlar duygularını göstermeninfarklı bir yolunu bularak, hislerini görünür kılarlar. Halit Ziya edebiyatında kurguyuoluşturan temel bir unsur olan kapıların bu işlevi, Ferdi ve Şürekası ile başlar ve onunsonraki eserlerinde de devam eder.en_US
dc.description.abstractJacques Rancière, in his book The Edges of Fiction (2017), evaluates the handling of doors and windows in fictional texts from different perspectives. Ranciére finds that the poor were more visible in literature after the French Revolution by translating doors and windows in the context of the transition between the bourgeoisie and classes, and that this was used in fiction through different expression techniques developed through doors and windows. Doors and windows have a special meaning in Halit Ziya Uşaklıgil, who mostly describes indoor spaces in his works in 19th century Turkish literature. Ferdi ve Şürekası (1895), written by Uşaklıgil before he came to Istanbul, is also essential in this respect. The novel Ferdi ve Şürekası (1895), written by Uşaklıgil before he came to Istanbul, is also essential in this respect. In Ferdi and Şürekası, doors play an important role both in the plot and in the roles of the characters in the plot. Within the scope of this article, we will try to show how the doors change the fiction of the novel in question, what value these changes have in the struggle between the classes, and the meaning of the doors that become transparent in expressing the feelings of the characters. Although the focal point of the article is doors, different spatial elements such as windows will also be mentioned, and it will be shown how this situation has become typical in Uşaklıgil novels together with Ferdi and Şürekası.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.relation.ispartofAkademik Dil ve Edebiyat Dergisien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.titleKurgunun Asıl Anahtarı: Ferdi ve Şürekası’nda Kapılaren_US
dc.title.alternativeThe Real Key of the Fiction: Doors in Ferdi ve Şürekasıen_US
dc.typearticleen_US
dc.department. . .en_US
dc.institutionauthor. . .
dc.identifier.doi10.34083/akaded.874655
dc.identifier.volume5en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage508en_US
dc.identifier.endpage518en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.identifier.trdizinidTkRVM01qWXlNZz09en_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record