Mimar Sinan Fine Arts University Institutional Repository

DSpace@MSGSÜ digitally stores academic resources such as books, articles, dissertations, bulletins, reports, research data published directly or indirectly by Mimar Sinan Fine Arts University in international standarts, helps track the academic performance of the university, provides long term preservation for resources and makes publications available to Open Access in accordance with their copyright to increase the effect of publications.

Search MSGSÜ
Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.editorErgönül, Sema
dc.contributor.editorOlgun, İnci
dc.contributor.editorTekin, Çiğdem
dc.date.accessioned2022-06-28T06:32:20Z
dc.date.available2022-06-28T06:32:20Z
dc.date.issued2020en_US
dc.identifier.issn9786055005993
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.14124/5216
dc.description.abstract“Mahalle Ölçeğinde Sürdürülebilir Değerlendirme Sistemi Geliştirilmesi” projesinin bir çıktısı olarak oluşturulan “Kentsel Mekâna Yeşil Yaklaşımlar” başlıklı bu kitabımızın ana kurgusu da SEEB- TR Mahalle üzerine şekillendirilmiştir. Kitabın ana bölümünü oluşturan SEEB-TR Mahalle; Enerji, Su, Malzeme Kullanımı, Toplum ve Çevre olmak üzere beş ana kriter olarak ele alınmış ve her bir kriter alt kriterlere ayrılarak sürdürülebilirlik açısından değerlendirilmiştir. SEEB-TR Mahalle sertifika sistemine detaylı olarak yer verilen yayınımızda mahalle ölçeğinde geliştirilmiş olan mevcut sertifika sistemleri ile projenin alan çalışmaları kapsamında ele alınan örnek uygulamalara yer verilmiş ve bu örnekler geliştirilen sertifika sistemi ile birlikte değerlendirilmiştir. Kitapta ayrıca kentsel tasarım ve mevzuat ile birlikte sürdürülebilir mekânların önemli başlıkları olan enerji, su, malzeme, ulaşım ve toplum konuları da detaylı olarak irdelenmiştir.en_US
dc.description.tableofcontentsÖNSÖZ İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 Sürdürülebilirlik Kavramında Enerjinin Etkin Kullanımı ve Enerji Tasarrufu Mustafa Özgünler Suya Duyarlı Akıllı Yaklaşımlar İnci Olgun, Çiğdem Tekin Türkiye Yapı Malzemesi Sektöründe İtici Güçler ve Değişim Çiğdem Tekin, Özge Boso Hanyalı Kentsel Sürdürülebilirlik Bağlamında Çevresel Değerlendirme Kriterleri ve Mahalle Sertifika Sistemleri Yönünden İrdelenmesi Nazire Papatya Seçkin, Cem Baççıoğlu Yeşil Mahalle Planlamasında Sürdürülebilir Ulaşımın Rolü Orhan Demir Katılımcı Yaklaşımla Kentsel Mekânı Güvenli Kılmak Sema Ergönül, Esra Turgut Yeşil (Sürdürülebilir) Mahalle İçin Mevzuat Altlığı Feridun Duyguluer Kentsel Tasarım ve Akıllı Kodlar Güzin Konuk BÖLÜM 2 Mevcut Sertifika Sistemleri Cem Baççıoğlu, Esra Turgut Bina Ölçeğinden Mahalle Ölçeğine Yeşil Sertifikada Yerel Deneyim: Seeb-Tr Mahalle Sema Ergönül, İnci Olgun, Çiğdem Tekin, Papatya Seçkin, Mustafa Özgünler, Esra Turgut, Cem Baççıoğlu Ekolojik Tasarım ve Planlama Yaklaşımı Açısından Türkiye’den 3 Örnek İnci Olgun, Çiğdem Tekin, Özge Boso Hanyalı Özgeçmişleren_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherMimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesien_US
dc.relation.ispartofseriesMimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Yayınları: 887;
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectKentsel tasarımen_US
dc.subjectSürdürülebilir kentleren_US
dc.subjectSürdürülebilir çevreen_US
dc.subjectSürdürülebilir enerjien_US
dc.subjectSürdürülebilir tasarımen_US
dc.subjectSürdürülebilir mimarien_US
dc.subjectEnerji verimliliğien_US
dc.subjectEkolojik evleren_US
dc.subjectYeşil binalaren_US
dc.subjectEnerji tasarrufuen_US
dc.titleKentsel mekâna yeşil yaklaşımlaren_US
dc.typebooken_US
dc.departmentFakülteler, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümüen_US
dc.relation.publicationcategoryKitap - Ulusalen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record