Mimar Sinan Fine Arts University Institutional Repository

DSpace@MSGSÜ digitally stores academic resources such as books, articles, dissertations, bulletins, reports, research data published directly or indirectly by Mimar Sinan Fine Arts University in international standarts, helps track the academic performance of the university, provides long term preservation for resources and makes publications available to Open Access in accordance with their copyright to increase the effect of publications.

Search MSGSÜ
Advanced Search

 

Sub-communities within this community

Recent Submissions

 • Giyilebilir sanat yapıtları : yaşanmışlıklarımızın tanıkları 

  Yönetici/Yürütücü: Prof. Kemal Can ; Yardımcı: Arş. Gör. Pınar Yılmaz ; Editör: Prof. Kemal Can ; Editör Yardımcısı: Arş. Gör. Pınar Yılmaz ; Fotoğraf ve Video Çekim: Galip Olcayto, Cenk Oğlakçı ; Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, 2022)
  M.S.G.S.Ü. Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü ile Network firması arasındaki anlaşma kapsamında üniversite-endüstri işbirliği çerçevesinde gerçekleştirilen bu etkinlik 10 adet "Giyilebilir Sanat" ...
 • MSGSÜ Sosyoloji Konferansı 2022 : bildiri özet kitapçığı : 3-5 Kasım 2022, MSGSÜ Fen Edebiyat Fakültesi Bomonti Yerleşkesi 

  Yayına hazırlayanlar: Arş. Gör. Mehmet Akay, Arş. Gör. Mehmet Şahinler ; Kapak ve Afiş Tasarımı: Fatmanur Küçükcıtraz, Ayşe Özçelik (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, 2022)
  SOSYOLOJİ KONFERANSI 2022, Bomonti, İstanbul
 • Mekân, zaman ve gündelik hayat üzerinden İstanbul ilçelerinin ‘ritim’ bağlamında tasarlanması 

  Bu kitap, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Kentsel Tasarım Yüksek Lisans programı dersi olan KNT 503 Kentsel Tasarım Atölyesi I-II kapsamında atölye üyeleri tarafından üretilen çalışmalar ile ...
 • III. Ulusal Lisansüstü Mekânsal Çalışmalar Sempozyumu : bildiri özetleri kitabı : 03-07 Ekim 2022 

  Yayına hazırlayan: Kumru Çılgın Çalış ; Grafik tasarım ve düzenleme: Elif Hant (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, 2022)
  ‘Mekân’ı odağına alan, farklı disiplinlerden lisansüstü düzeyindeki araştırmacıların buluşabilmeleri, birbirinden beslenerek tartışabilmeleri için bir ortam sağlamak amacıyla yola çıktığımız Ulusal Lisansüstü Mekânsal ...
 • Miras semboller : zanaattan-tasarıma "Çanakkale" 

  Yayına hazırlayan: Prof. Gaye Kırlıdökme Belen ; Grafik tasarım: Arş. Gör. Pınar Yılmaz ; Grafik uygulama: Öğr. Gör. Mehmet Coşar, Arş. Gör. Pınar Yılmaz ; Proje tasarımı: Prof. Gaye Kırlıdökme Belen ; Proje yönetimi: Prof. Gaye Kırlıdökme Belen, Doç. Yeşim Zümrüt ; Yardımcılar: Öğr. Gör. Mehmet Coşar, Öğr. Gör. Necmi Tekin, Arş. Gör. Pınar Yılmaz, Arş. Gör. A. Damla Yücebaş ; Sergi tasarımı. Öğr. Gör. Mehmet Coşar, Öğr. Gör. Şeref Doğan, Arş. Gör. A. Damla Yücebaş, Arş. Gör. Melis Kabail (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi ; Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 2022)
  Bu katalog 25 Kasım - 25 Aralık 2022 tarihleri arasında Troya Müzesi Sergi Salonu'nda açılan; Miras Semboller Zanaattan-Tasarıma "Çanakkale" sergisi için hazırlanmıştır.
 • MSGSÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 2, Sayı 27 / Bahar 2023 

  Unknown author (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2023)
  Editoryal Sunuş: MSGSÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Bahar 2023 tarihli 27. sayısında “Müzikolojide Güncel Arşiv Çalışmaları” konusuna odaklandık. Arşiv çalışmaları son yıllarda tarih, sosyal bilim ve sanat disiplinlerinin yoğun ...
 • Tasarım+Kuram : Cilt 19, Sayı 39 (2023) 

  Unknown author (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, 2023)
  MSGSU Mimarlık Fakültesi dergisi Tasarım+Kuram’ın 39. sayısını sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu sayımızda, Mimarlık, İç Mimarlık, Endüstri Ürünleri Tasarımı ve Kentsel Tasarım alanlarında yapılan araştırma, ...
 • Tasarım+Kuram : Cilt 18, Sayı 36 (2022) 

  Unknown author (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, 2022)
  Tasarım+Kuram Dergisinin 18. Cilt, 36. Sayısını sizlerle buluşturmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu sayımızda, iç mimarlık, mimari tasarım, mimarlık tarihi, kentsel ulaşım, endüstriyel tasarım ve kentsel mekân alanlarında yazılmış ...
 • Tasarım+Kuram : Cilt 13, Sayı 23 (2017) 

  Unknown author (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, 2017)
  Bu sayımızın çağrılı yazısı Ebru Şevkin ve Murat Gül tarafından kaleme alınmış. “İstanbul Silüetindeki Değişim” isimli eserde yazarlar İkinci Dünya Savaşı sonrasında yüksek yapıların kente dahil olması ile İstanbul ...
 • Tasarım+Kuram : Cilt 11, Sayı 21 (2016) 

  Unknown author (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, 2016)
  Bu sayımızın çağrılı yazısı Halit Yaşa Ersoy ve Ümit Arpacıoğlu tarafından kaleme alınmış. “Belgelerde ve anılarda ‘Farklı’ bir malzeme hocası: Prof. Tarık Artel ve ‘20. Yüzyılın ortalarına dek bir dönem’ hakkında” isimli ...
 • Ayın İzi 16 

  Unknown author (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, 2023)
  Üniversitemizin kurumsal e-bülteni
 • MSGSÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 2, Sayı 26 / Güz 2022 

  Unknown author (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2022)
  Editoryal Sunuş: “Göç” , Editorial Introduction: “Migration” / Tuba AKPOLAT, Bengisu KOYUNCU ; Türkiye’de Göç Yönetişiminde Uluslararası Göç Örgütü’nün (IOM) Rolü ve Etkisi , The Role and Impact of International ...
 • MSGSÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 1, Sayı 25 / Bahar 2022 

  Unknown author (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2022)
  Editoryal Sunuş: “Müze” 7 , Editorial Introduction: “Museum” / Burcu PELVANOĞLU ; Museums as Spaces Carrying Social Memory , Toplumsal Hafızanın Taşıyıcı Mekânı Olarak Müzeler / Mehmet TAYANÇ, Hasan YENİÇIRAK ; Bilim ...
 • MSGSÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 2, Sayı 24 / Güz 2021 

  Unknown author (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2021)
  Editoryel Sunuş: Müzik , Editorial Presentation: Music / Elif Damla YAVUZ, İlke BORAN, Nihan TAHTAİŞLEYEN ; Understanding Opera’s Predecessor Madrigal Comedy and an Analysis of Adriano Banchieri’s Il Zabaione Musicale , ...
 • MSGSÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 1, Sayı 23 / Bahar 2021 

  Unknown author (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2021)
  Editöryel Sunuş: Eğitim , Editorial Introduction: Education / Ebru OĞUZ, Selçuk SEÇKİN ; Hegelian Roots of Axel Honneth’s Theory of Recognition , Axel Honneth’in Tanınma Kuramının Hegelci Kökleri / Mete Han ARITÜRK ; ...
 • MSGSÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 2, Sayı 22 / Güz 2020 

  Unknown author (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020)
  Editöryel Sunuş Salgın Hastalıkların Gölgesinde Yaşamak , Editorial Introduction / Hanife KONCU, Kaan H. ÖKTEN ; Bilgi Kirliliği ve Bireysel Sorumluluk: Salgın Deneyimimiz , Disinformation and Individual Responsibility: ...
 • MSGSÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 1, Sayı 21 / Bahar 2020 

  Unknown author (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020)
  Yaşam Sanatında İyilik ve Kötülük İmgeleri Gönüllü Sadelik ve Tüketim Yaklaşımlarına İyilik ve Kötülük Göstergeleri Bağlamında Bir Bakış , Images of Good and Evil in the Art of Life. An Overview of Voluntary Simplicity ...
 • MSGSÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 3, Sayı 20 / Güz 2019 

  Unknown author (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
  Kentleşmenin Kökeni: Mezopotamya’da İlk Kentler , The Origins of Urbanization: First Cities in Mesopotamia / Nihan Naiboğlu ; Hellen Polisinin Ortaya Çıkışı: Güncel Çalışmalar Üzerine Değerlendirmeler , The Emergence ...
 • MSGSÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 3, Sayı 19 / Bahar 2019 

  Unknown author (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
  Editoryel Sunum / Kutsal Alanlar Arkeolojisi , Introduction / Archaeology of Sanctuaries / Kenan Eren ; Gelibolu Yarımadası (Trakya Khersonesos’u) Antik Çağ Kültleri ve Kült Alanları – Yeni Bulgular ve Yorumlar , ...
 • MSGSÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 2, Sayı 17 / Bahar 2018 

  Unknown author (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018)
  Editoryal Sunuş: Sesli Düşünmek , Introduction: Thinking Aloud / Begüm Özden Fırat ; Toplumsal Bedenden Çıkan Tekinsiz Sesler: Gezi’nin Estetiği ya da ‘tıktıktıktıktıktık’lar , The Uncanny Sounds Emanating from the ...

View more