Mimar Sinan Fine Arts University Institutional Repository

DSpace@MSGSÜ digitally stores academic resources such as books, articles, dissertations, bulletins, reports, research data published directly or indirectly by Mimar Sinan Fine Arts University in international standarts, helps track the academic performance of the university, provides long term preservation for resources and makes publications available to Open Access in accordance with their copyright to increase the effect of publications.

Search MSGSÜ
Advanced Search

 

Sub-communities within this community

Recent Submissions

 • Ayın İzi 21 

  Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, 2023)
  ARALIK AYINDA ÖNE ÇIKANLAR: ENGELSIZ MSGSÜ BIRIMI’NDEN “FARKLI BEDENLERLE DANS İRHM'DE YENİ SERGİ: YARISI GÜMÜŞ, YARISI KÖPÜK SANAT TARIHI BÖLÜMÜMÜZDEN 100. YIL SEMINERLERI MİSAM’DAN “SINAN VE MIMARLIĞI” SEMINER DIZISI ...
 • Manisa Yazma Eser Kütüphanesindeki geometrik tezyinatlı ciltler 

  Çakmak, Yasin (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, 2020)
  İslam sanatındaki geometrik tezyinat; Emeviler döneminde Helenistik ve Bizans etkisi altındayken, Abbasiler zamanında bilimin gelişmesi ve Türklerin de Orta Asya'da edindiği kültür ve sanat birikimleri ile harmanlanmasıyla ...
 • Türk yazma eserlerde grafik düzen ve çağdaş kitap grafiği 

  Taşçı, Abdullah (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1978)
  Türk yazma eserlerin tanımı. Yazının tarihi oluşumu. Hattatlar. Yazı malzemeleri. Yazı anatomisi. Türk deri ciltleri. Türk lake ciltleri. Türk yazma eserlerde form. Tezhip. Batıda kitap grafiği. Matbaanın icadı ve etkileri. ...
 • 17-19. yüzyıllarda Batı Anadolu’da Osmanlı-Türk şehir dokuları bu dokuları oluşturan evler ve korumaları 

  Tosun, Yılmaz (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1983)
  Batı Anadolu'da şehir dokuları. Batı Anadolu'da Osmanlı Türk şehir dokularının tanıtılması. Batı Anadolu'da Osmanlı Türk şehir dokuları arasındaki farklılıklar. Batı Anadolu'da Osmanlı Türk şehir dokularının korunmaları.
 • Yeni yaşam stilleri ve yaşam alanlarına uygun ev mobilyası : tasarım eğitimi odaklı bir üniversite-sanayi iş birliği örneği 

  Şen, Meltem; Gürvardar, Burcu; Çifter, Abdüsselam Selami; Demirkuşak, Emret; Karaduman, Ebru (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, 2023)
  Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Endüstriyel Tasarım Bölümü, ülkemizde bu mesleğin öğretimini 1971 yılında ilk başlatan en eski bölüm olarak halen bu öncü misyonunu başarıyla sürdürmektedir. Ülke endüstrisinin ...
 • 21. yüzyılda distopyanın çağdaş sanata etkisi 

  Sönmez, Cansu (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, 2022)
  Bu çalışma, 20. yüzyılda ütopyaya karşı yükseliş gösteren distopya kavramının 21. yüzyılda çağdaş sanata etkisini ele almaktadır. Bu bağlamda öncelikle ütopya kavramının edebi janrdan bir düşünme biçimine doğru olan dönüşümü ...
 • Vicente Asencio'nun Collectici Íntim adlı yapıtının incelemesi 

  Kan, Caner (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, 2022)
  Bu eser metninin amacı Vicente Asencio'nun Collectici Íntim adlı yapıtının incelemesini yapmaktır. Asencio, 1965 yılında bestelediği bu eseri öğrencisi Narciso Yepes'e ithaf etmiştir. Eserin incelemesini yaparken dönemin ...
 • Gölge 'ben'in karanlık gölgesi 

  Dede, Büşra (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, 2022)
  Orta Çağ sanatından yirminci yüzyıla kadar olan süreçte gölgenin temsiliyetlerine ve kullanımına dair bu çalışma ilk olarak gölgenin farklı alanlardaki tanımları ile başlar. Platon'un mağara miti ve Orta Çağ sanatında gölge ...
 • Tezhip sanatının uygulanma sahaları 

  Gündüz, Betül (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, 2022)
  Tezhip sanatının kullanım sahalarının başında kitaplar gelir. İlk dönemlerde bilgi aktarımı el yazması kitaplar aracılığıyla yapılırdı. Dinî, edebî ve ilmî kitaplar içeriklerine ve önemlerine göre okumayı ve görünüşü daha ...
 • Ayın İzi 20 

  Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, 2023)
  İstanbul Resim ve Heykel Müzesi’nin Konferans Salonu'na Senato Kurulu kararı ile Müze’nin ilk müdürü, Akademi hocamız Ressam Halil Dikmen’in adı verildi. İstanbul Resim ve Heykel Müzesi, sanatçılarını ağırlamaya devam ...
 • Tasarım+Kuram : Cilt 19, Sayı 140. Yıl (2023) 

  Unknown author (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, 2023)
  EDİTÖRDEN Değerli okuyucularımız, MSGSU Mimarlık Fakültesi dergisi tasarım+kuram’ın 140. Yıl özel sayısını sizlerle paylaşmanın heyecanını yaşıyoruz. Bu sayımızda, MSGSU Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümünün Üniversitemizin ...
 • Tasarım+Kuram : Cilt 19, Sayı 40 (2023) 

  Unknown author (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, 2023)
  Editörden, Değerli okuyucularımız, Cumhuriyetimizin 100. Yılını coşkuyla kutladığımız bu anlamlı dönemde, MSGSU Mimarlık Fakültesi dergisi Tasarım+Kuram’ın 40. sayısını sizlerle paylaşmanın heyecanını yaşıyoruz. Bu ...
 • Bilgi-İletişim Teknolojileri Destekli Etkileşimli Mekân Tasarımı Süreci 

  Arabacıoğlu, Burçin Cem; Aytıs, Saadet (Yıldız Technical University Faculty of Architecture, 2016)
  Günümüzde etkileşimlilik kavramı ve etkileşimli ürünler çağdaş yaşantımızın önemli bir parçası haline gelmiştir. 80’li yılların başından bu yana bilgi teknolojilerinde yaşanan hızlı gelişim süreci ile birlikte evrimleşen ...
 • Küreselleşmeye eleştirel bir yaklaşım: Lewis Carrol'un 'Alice Harikalar Diyarında' eserinin Türk çini ve seramik sanatı ilkeleriyle yorumu 

  Kaya, Bengisu (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, 2022)
  Günümüzde, geleneksel sanat disiplini çerçevesinde tasarlanan çalışmalarda genel olarak, kendi döneminde ortaya çıkmış üslupların ve bulunduğu dönemdeki inanç ve yaşayış biçimlerini ifade eden sembollerin kusursuz ...
 • Fotoğraf sanatında anlam belirleme aracı olarak flaş ışığının kullanılması 

  Dindar, Bekir (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, 2022)
  Fotoğrafçılar bir görüntüyü bir yüzeye sabitleme fikri mümkün olduğundan beri yalnızca gün ışığında değil, her türlü aydınlatma koşulunda fotoğraf çekmek istediler. İhtiyaç duyulan bu aydınlatma, ışık kaynaklarının yanı ...
 • Johannes Brahms'ın op. 118 altı piyano parçası'nın armoni, form ve stil açısından incelenmesi 

  Kahraman, Barış (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, 2022)
  Op. 118 Altı Piyano Parçası Brahms'ın besteciliğinde önemli bir yere sahip olan olgunluk döneminde bestelenmiştir. Bu dönem virtüöz piyanist tekniğinin ön planda olmadığı, anlatım olarak ciddi, ağırbaşlı, soyut özelliklerin ...
 • MSGSÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı 28 / Güz 2023 

  Unknown author (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2023)
  Editoryal Sunuş Ali KAYAALP* Mertkan KARACA** Doğruyu yanlıştan ayıran ölçü, kriter, kanun, kural gibi anlamlara gelen kanon, Antik Yunan’dan beri dolaşımda olan bir kavramken, sonrasında kutsal kitapların doğruluğunu ...
 • Bir sanal gerçeklik projesi olarak labirent 

  Taslak, Aylin (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, 2022)
  Bu eser metni çalışması; labirent sembolünün tarihini detaylı incelemek, sembolün içerdiği anlam ve yapısal özelliklerini bir sanal gerçeklik projesi temellerini oluşturmak amacıyla hazırlanmıştır. Sembolün geçmişinden ...
 • Bir orkestra şefinin gözünden: İgor Stravinski'nin Bahar Ayini adlı eserinin I. bölümünün orkestra şefliği teknikleri açısından güçlükleri ve çözüm önerileri 

  Düzgit, Asya Pia (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, 2022)
  Çalışmanın "Giriş" bölümünü izleyen ikinci bölümünde Bahar Ayini'nin oluşum sürecini tetikleyen dinamikler, literatürde bu konuda pek çok kaynak olması ve şeflik teknikleri odağından ayrılmamak adına mümkün olduğunca ...
 • Ayın İzi 19 

  Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, 2023)
  KONSERVATUVARIMIZDAN 100. YILA ÖZEL KONSER: 100. yıl kutlama programında Konservatuvarımızın korosu ve Genç Orkestra özel bir repertuvar icra etti. Prof. Dr. Hasan Uçarsu’nun 100. Yıl bestesi de repertuvarda yer aldı. RIHTIM'DA ...

View more